Prosedyre

Dette er et eksempel på hvordan din kontakt med Ormstad Multimedia kan arte seg, fra vag idé til en jobb vel fullført. Prosedyren er selvsagt formelig som leire og vil tilpasses etter hva hver individuell oppdragsgiver måtte ønske – så sant det er fysisk mulig.

1. Du tar kontakt med et ønske og en idé.

2. Jeg vurderer forespørselen.

3. Dersom jeg føler meg sikker på at vi begge forstår hva du ønsker, og jeg ser det som utførbart på basis av hvorvidt mine tekniske og kunstneriske ferdigheter relatert til den gitte oppgaven er adekvate, så har vi en avtale.

4. Betaling for oppdraget. Hva tenker du? Timepris eller totalpris? La oss komme fram til noe alle kan leve med .. helst med et smil 🙂

5. Du gir meg all informasjon jeg trenger for å utføre oppdraget så godt som mulig, målt ut ifra hvor fornøyd du blir med utfallet på bakgrunn av hva du så for deg.

6. Jeg jobber med oppdraget. Og jobber med oppdraget ..

7. .. og innimellom vil jeg nok komme med forslag, idéskisser og status quo-oppdateringer, for å være sikker på at vi fortsatt er av samme forståelse også etter at jeg har begynt å omforme idéen din til noe med min stilart, det være seg 3D/lyd/språkvask/etc.

Kontakthyppigheten vil variere med hvor komplekst eller langt oppdraget er.

8. Etter endel jobbing og endel fram og tilbake mellom oss underveis, ender det forhåpentligvis med et sluttprodukt vi begge blir fornøyd med.

9. Du får det du betaler for, og jeg får betalt for arbeidet.

10. Til slutt ender det med at vi begge nå har et bekjentskap som kan vise seg å være nyttig en eller annen gang i en potensiell framtid.

 

Ormstad Multimedia Logo